HOME2018-11-20T19:24:55+00:00

LINKOS

INTRANET & WEB APPS

Napredna  intranet i web apps platforma koja omogućava moderno poslovanje i pristup resursima Organizacije bez obzira na kojoj se lokaciji nalazio. Najvažnija funkcionalnosti ovog rješenja je „collaboration“ što predstavlja saradnju (zajednički rad, razmjenu informacija, međusobno komuniciranje) radi postizanja produktivnijeg poslovanja svih pojedinica jedne organizacije.
Prednosti koje LINKOS platforma pruža je modularnost i integracija koja omogućuje korištenje različitih modula i funkcionalnosti a u zavisnosti od potreba organizacije.

SAZNAJ VIŠE

HOSTING
RJEŠENJA

SAZNAJ VIŠE

LINKSOFT INFORMATIKA  – business solutions and services

Razvoj poslovnih rješenja i primjena inovativnih tehnologija u svakodnevnom poslovanju. Razvijajući kvalitetna poslovna rješenja i pružajući vrhunsku korisničku podršku, želimo naše korisnike učiniti sretnim i izdvojiti ih od konkurencije.
Naš time čine vrhunski stručnjaci koji posjeduju vrhunske industrijske IT certifikate Microsofta, Cisco, IBM, Veeam, Plesk, itd…

  • Razvoj aplikacija -web, destop, nativne, mobilne…

  • Razvoj sistemske infrastrukture  – Microsoft, Lenovo, Vmware, Cisco, Veeam, Kaspersky …

  • 24 / 7 Korisnička podrška – HelpDesk, Mail, Telefon

  • Prodaja hardvera i softvera – Lenovo, IBM, HP, HPE, CIsco, APC, Digitus…

  • Konsultanske usluge – securty, ISO,  proaktivna transparetnost…

  • Hosting  rješenja– hosting, VPS, backup, SSL, IP…

This website uses cookies and third party services. Ok