INTRANET & WEB APPS PLATFORMA

Napredna  intranet i web apps platforma koja omogućava moderno poslovanje i pristup resursima Organizacije bez obzira na kojoj se lokaciji nalazio. Najvažnija funkcionalnosti ovog rješenja je „collaboration“ što predstavlja saradnju (zajednički rad, razmjenu informacija, međusobno komuniciranje) radi postizanja produktivnijeg poslovanja svih pojedinica jedne organizacije.
Prednosti koje LINKOS platforma pruža je modularnost i integracija koja omogućuje korištenje različitih modula i funkcionalnosti a u zavisnosti od potreba organizacije.

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI

INTRANET

EMAIL

CHAT

ADRESAR

KALENDAR

Prednosti platforme su modularnost i skalabilnost koja omogućuje korištenje različitih funkcionalnosti i modula (web apps).  Pristup i korištenje sistema vrši se putem jedne ulazne autentifikacijske i autorizacijske tačke što značajno doprinosi jednostavnoti i lakoći korištenja raznih alata.

WEB APPS – MODULI

Modul koji omogućava upravljanje putovanjima odnosno omogućuje praćenje podataka i dokumentacije vezane za zahtjeve za auto, putne naloge, evidencije i izvještaje.

Satelitsko praćenje vozila sa optimizacijom voznog parka (fleet management).

GPS sistem za satelitsko praćenje vozila i optimizaciju distributivne mreže rezultat je dugogodišnjeg rada lidera iz oblasti sigurnosnih sistema i telekomunikacija Imperium d.o.o., odnosno njegovih uposlenika.

GPS je mnogo više od samog satelitskog praćenja vozila. Pored osnovnog praćenja vozila,  GPS Vam omogućava da korištenjem Vama dostupnih alata u sistemu, poboljšate ne samo nadzor nad Vašim voznim parkom već i da uspostavite kontrolu nad kompletnim voznim parkom.

Razlika između nas i ostalih je to što se drugi orijentišu više na smanjenje rizika otuđivanja vozila, dok se mi pored toga orijentišemo na optimizaciju distributivne mreže sa stvarnom slikom iskorištenosti vozila, koji dovodi do smanjenja troškova distribucije.

Svako jutro, uz kafu Vas čeka kompletan izvještaj o svakom vozilu iz Vašeg voznog parka :-)

Upravljanje dokumentima ISO kvalitete i ostalim internim aktima.

Document and Record Managment System.

Rješenje za upravljanje dokumentima i svim vezanim podacima sa dokumente (meta podaci), obezbjeđuje: evidenciju (skeniranje) ulazne i izlazne dokumentacije, definisanje poslovnih procesa, definisanje templejta/urneka dokumenata. U modul je integrisan dokument editor koji omogućuje kreiranje dokumenata (*.docx, *.xlsx i *.pptx) direktno u web aplikaciji. Navedena funkcionalnost znatno ubržaje rad jer ne zahtjeva manuelno unošenje (upload) dokumenata i smanjuje troškove licenciranja Office  alata za obradu dokumenata.

Modul također sadrži i submodule za: ponude, upravljanje ugovorima, računima. zahtjevima/pritužbama.

Baza propisa.

OFFICE ALATI ZA OBRADU DOKUMENATA

Kreirajte i uređujte dokumente različitih formata  sa bilo kojeg mjesta u bilo kom trenutku. Iskoristite ogromne funkcije integrisanog editovanja na mreži.

Online Dokument Editor. Nema više ograničenja prilikom uređivanja tekstualnih dokumenata na mreži: uživajte u 100% pregledu, konverziji, ispisu i paginaciji, radite s datotekama bilo koje veličine i složenosti, koristite poboljšani alatni program za formatiranje. Dokument Editor podržava sve popularne formate: DOC, DOCX, ODT, TXT, PDF, HTML.

Online Spreadsheet editor tabela. Jednostavno automatizirajte svoje kalkulacije na mreži, organizujte i analizirajte svoje podatke pomoću Spreadsheet Editor-a. Otvorite i uredite .xlsx, .xls, .ods i .csv datoteke i sačuvate tabelarne tablice kao PDF.

Unaprijedite svoju prezentaciju. Izrazite sve ideje pomoću širokih alata za formatiranje prezentacija, objekata i stilskih opcija. Editor radi sa PPTX, PPT i ODP datotekama koje može sačuvati u PDF formatu.